الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۷۶۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن مکی شهید اول (مؤلف اولیه) زین الدین بن علی شهید ثانی (شارح و مولف)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعةالدمشقیه محمدبن مکی شهید اول/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۴۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی و رنگارنگ
جنس : فستقی و فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, قاجاریان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان