الروضةالبهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة

نظر شما:

تألیف شهید ثانی نسخ سده ۱۲ق عنوان و نشان به شنگرف ج ۱ آغاز و انجام افتاده ۲۳۰برگ ۲۱ سطری کاغذ فستقی قطع وزیری کوچک جلد تیماج سیاه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۶۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی (شارح و مولف) محمدبن مکی شهید اول (مؤلف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر اللمعة الدمشقیه محمدبن مکی (شهید اول)/ فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی