میزان‌الحساب صفویه

نظر شما:

تالیف علی قوشچی، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان و شکل ها شنگرف، دارای مهر و یادداشت تملک جلال الدین و محمد باقر و محمدرضا، بر کاغذ ترمه در ۵۰ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای لایی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۹/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن محمد قوشچی (مؤلف)
موضوع اثر : حساب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان