تاریخ خان جهانی و مخزن افغانی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۶۳/۰۰۱
پدید آورندگان : نعمه الله بن حبیب الله (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ افغانستان
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۱) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه, کاغذ