بحر الفوائد و عقد الفرائد صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد شفیع حسینی (مؤلف)
موضوع اثر : توحید/ معاد/ اخلاق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان