دیباچه بر منتخب مثنوی معنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۰۱
پدید آورندگان : نواب اشرف‌خان (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان