نامه از باباافضل به شمس‌الدین محمد درواگوش صفویه

نظر شما:

درباره سیر و سلوک است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۱۲
پدید آورندگان : محمد بن حسین بابا افضل کاشانی (نویسنده)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان