ره انجام نامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۸۵/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد بن حسین بابا افضل کاشانی (مولف)
موضوع اثر : خودشناسی (اسلام)/ علوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه و رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان