نزهةالارواح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۰۶
پدید آورندگان : امیر حسین بن امیر عالم حسینی هروی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر عرفانی
تاریخ خلق : ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بیاضی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان