تازیانه سلوک (یا) رازنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۱۳
پدید آورندگان : احمد بن محمد غزالی (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : از ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بیاض، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان