السوانح فی العشق صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۱۹۶/۰۰۳
پدید آورندگان : احمد بن محمد غزالی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/عشق
تاریخ خلق : ۱۰ ذیحجه ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه بیاض، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نستعلیق
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان