منظومه طبی صفویه

نظر شما:

رساله¬ای منظوم و مختصر در باب بیماری و درمان. نستعلیق [محمّدهاشم شیرازی در ۱۰۵۵ق]، عنوان و نشان به شنگرف، ۵/۹گ (۶۸ر ـ ۷۷ر)، ۱۱س، کاغذ نوعی ترمه (آسیب¬دیده)، رکابه¬دار، جلد تیماج تریاکی لایی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۱۹/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدهاشم شیرازی (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی (منظوم)
تاریخ خلق : ۱۰۵۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج لایی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان