یَنبوع (/ یَنبوع الحِکَم) صفویه

نظر شما:

کتابی است در طب و مفردات که علاوه بر شرف‌الدّین حسن طبیب به عمادالدّین محمود شیرازی نیز منتسب شده است. کتاب در نوزده «فصل» مرتّب شده که فصل نوزدهم «أغذیه و أشربه و معاجین و أدهان و مراهم و مرکّبات» دوسوّم کتاب را تشکیل داده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : طبیب شیرازی، شرف‌الدّین حسن (مولف) نظام‌الدین سعدالملک عطّان (کاتب)
موضوع اثر : پزشکی
تاریخ خلق : ۲ ربیع‌الاول ۹۹۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان