الجامع لقوی الادویة و الاغذیة صفویه

نظر شما:

بزرگترین دائرةالمعارف داروشناسی بازمانده از قرون وسطی است که در آن خواص، منافع، تأثیرات، کیفیّت استعمال و مراتب قوای بیش از ۱۴۰۰ دارو و خوراکی مفرد گیاهی، جانوری و معدنی با استناد به بیش از ۱۵۰ مأخذ و با استفاده از تجارب و مشاهدات شخصی مؤلّف (حدود ۴۰ مورد) تألیف شده است. کتاب به ترتیب حروف الفبا و اکثراً با ذکر مترادفات یونانی و اندلسی و بربری مرتّب شده است. ابن‌بیطار این تألیف خود را به الملک‌الصّالح ایّوبی اهداء کرده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن‌بَیطار مالَقی، ضیاءالدّین ابومحمّد عبدالله بن احمد (مؤلف)
موضوع اثر : داروها
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، کاغذ چاپ فرنگی،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انجامه, خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان