تعبیرالرؤیا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۴۲/۰۰۱
پدید آورندگان : حسین بن عبدالله ابن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : خوابگزاری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، رویه کاغذی ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان