دانشنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۴۶/۰۰۱
پدید آورندگان : حسین بن عبدالله بن سینا (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی/ علوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : نوعی ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان