مثنوی سام و بهرام صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۲/۰۰۲
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان