مثنوی شکار رفتن محمود غزنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۲/۰۰۱
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، پارچه مخمل،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان