دیوان حافظ با دیباچه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۷/۰۰۲
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان