یوسف و زلیخا صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و مینیاتور،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان