دیوان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۶۳/۰۰۱
پدید آورندگان : طاهربن محمد ظهیر فاریابی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، معرق،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان