مثنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۴/۰۱۷
موضوع اثر : مجموعه شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، پارچه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، دستباف،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان