گزیده اشعارست از عماد فقیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۶۰
پدید آورندگان : خواجه عمادالدین علی فقیه کرمانی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان