گزیده اشعارست از شیخ عماد، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۷۲
پدید آورندگان : شیخ عماد (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان