کافیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۱۹/۰۰۲
پدید آورندگان : ابن الحاجب، عثمان بن عمر (مؤلف)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : ۹۹۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، رویه پارچه،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان