چهل حدیث صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (مترجم) محمود نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : احادیث
تاریخ خلق : ۹۸۶ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن ترمه با تسمه آبی حاشیه صورتی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان