دیوان همایون اسفراینی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : همایون اسفراینی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۸۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ختایی رنگارنگ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان