دیوان آذر اسفراینی (طوسی) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۳۸/۰۰۰
پدید آورندگان : حمزه‌بن علی آذری اسفراینی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۷۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی،
تکنیک : دست نویس، روغنی گل و بوته، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان