کلیات سعدی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (مولف)
موضوع اثر : شعر و نثر /کلیات
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه اصفهانی، روغنی،
تکنیک : دست نویس، روغنی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان