قرائت عاصم صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ از سده دوازدهم کاغذ نسخه ترمه و جلد آن تیماج سبز لائی کل متن داخل جدول و عناوین و نشانه های آن با شنگرف نوشته شده است. رساله ای است در قرائت عاصم از عماد الدین علین بن محمود قاری استرآبادی در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه به نام شاه طهماسب صفوی نگاشته شده است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۰/۰۰۹
پدید آورندگان : عماد الدین علی بن محمود قاری استرآبادی (مؤلف)
موضوع اثر : قرائت قرآن عاصم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و زنجیره ضربی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان