چهار آئینه صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ از سده دوازدهم کاغذ نسخه ترمه و جلد آن تیماج سبز لائی کل متن داخل جدول و عناوین و نشانه های آن با شنگرف نوشته شده است. این کتاب در چهار فصل به فارسی نگاشته شده است نام کتاب و نگارنده و شاه و شماره بخشها در دیباچه آمده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۰/۰۱۰
پدید آورندگان : ملا بهاء الدین محمد بن تاج الدین حسن فاضل هندی (مؤلف)
موضوع اثر : قرائت عاصم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و زنجیره ضربی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان