خمسه صفویه

نظر شما:

نسخه دارای جلد روکش پارچه ای می باشد درابتدای نسخه کتیبه ای دارد اما اسم کتاب در کتیبه نیامده است همچنین به نظر می رسد مهری در پایان نسخه بوده که پاک شده است تمام متن نسخه با خط نستعلیق محمد حسین بن غیاث الدین علی جامی در ۹۸۰ و دارای ۲۶۱برگ ۲۳سطری و دور آن با جدول زیبا طراحی شده است و در بیشتر اوراق وصالی یا به عبارتی مرمت کاغذ با رنگ دیگر صورت گرفته است. کاغذ ترمه و جلد آن تیماج آلبالئی نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : الیاس بن یوسف نظامی (شاعر) محمدحسین بن غیاث‌الدین جامی (کاتب)
موضوع اثر : ادبیات(شعر فارسی)
تاریخ خلق : ۹۸۰ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، پارچه ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی نقش دار و زنجیره در حاشیه،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان