کنزالسالکین صفویه

خط نسخه نستعلیق سده یازده عنوان و نشان شنگرف جدول مشکی و لاجورد و سبز و شنگرف و زر کنار برگها نخودی رنگ در ۱۳۳۲ از ترکه حاجی خان و از ان تاج ماه خانم بوده است نسخه ای پاکیزه ای است دارای ۴۱ برگ کاغذ آن ترمه و جلد تیماج سرخ است رساله از خواجه عبدالله انصاری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : خواجه عبدالله انصاری (۳۹۶ تا ۴۸۱ ه.ق) (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج سرخ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان