نفحات‌اللاهوت فی لعن‌الجیت والطاغوت. (ع) صفویه

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق محمد بن محمود مدعو به کمال واعظ فیروز آبادی میبدی با تاریخ های ۱۰۳۷ و ۱۰۴۳ کاغذ نوعی ترمه جلد تیماج تریاکی لبه دار مجدول مالک فرزند کاتب ابن کمال الدین محمد غیاث الدین محمود با مهر او وقفنامه مورخ ۱۱۲۱ دارای ۱۲۶برگ۱۷سطری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۷۷/۰۰۱
پدید آورندگان : علی‌بن حسین محقق کرکی (مؤلف) محمدبن محمود فیروزآبادی میبدی (کاتب)
موضوع اثر : شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج لبه دار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان