الکافیة صفویه

نظر شما:

خط نسخ بی تاریخ دارای ۱۰۲ برگ با برگهایی سفید کاغذ مختلف فرنگی جلد تیماج
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۳۵۲/۰۰۱
پدید آورندگان : حاجی‌آقا پسر آخوند ملامحمد تربتی (کاتب) ابن حاجب (مؤلف)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مختلف فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه, ابن حاجب
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان