تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف) صفویه

نظر شما:

جلد های ۱و۲و۳ نسخ سده ۱۱و۱۲ ق کاغذ ترمه بخارائی جلد تیماج تریاکی مقوائی دارای ۵۴۳برگ ۲۵ سطری تاریخ ایران دوره مغول از از شرف الدین عبدالله شیرازی معروف به وصاف الحضره که چاپ شده است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۴۲/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله شیرازی (مولف)
موضوع اثر : تاریخ ایران دوره ایلخانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه بخارایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی ساده، ترنج و سرترنج ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان