خط و نقاشی [مرقع]: دو بیت چلیپای نستعلیق ممتاز تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع دو بیت نستعلیق چلیپا ممتاز دو دانگ قرن۱۰ق زمینه کاغذ ابرو باد آی کمرنگ با تزیینات اسلیمی عباسقلی شاملو آن را مشق کرده است. ابعاد آن ۸/۴*۱۳/۵
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۱۳
پدید آورندگان : عباسقلی شاملو (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، جدول،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, جدول
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان