خط و نقاشی [مرقع]: ‎۲ [دو] بیت چلیپای نستعلیق صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع دو بیت چلیپای نستعلیق ممتاز دودانگ با امضای عبدالشید دیلمی حاشیه تذهیب در ۳ نوار که نوار آخر تذهیب زمینه ساده با رنگ طلائی لاجوردی و شنگرف دارای مهر با سجع ناخونا در متن
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۰۹
پدید آورندگان : عبدالرشید دیلمی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی متن و حاشیه، جدول،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان