خط و نقاشی [مرقع]: ‎۲ [دو] بیت خط نستعلیق صفویه

نظر شما:

جلد مقوائی کلفت رویه کاغذ ابر و باد آبی کمرنگ دارای جدول و کمند در تمام قطعات این مرقع دو خط نستعلیق با زمینه طلا کاری شده و کاغذ ابر ئ باد با طرح و حاشیه عنابی زنگ اندازه متن:۱۰/۶*۱۸/۱
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۶۳/۰۲۴
موضوع اثر : مرقعات- خوشنویسی شعر فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۰) تا قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : حاشیه مقوا و کاغذ متن فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول، دست ساز، طلا ا ندازی منقش،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نستعلیق, جدول, صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان