التقریرات قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ قرن۱۳ و ۱۴ق دارای ۱۳۷ برگ با سطرهای جلد کاغذی عطف میشن مقوائی تقریرات درس فقه بخش بیع و متاجر است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۱
موضوع اثر : فقه جعفری- معاملات (فقه)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مختلف، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان