حاشیة کتاب فی الفقه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق قرن۱۳ و ۱۴ق سطرها مختلف کاغذ فرنگی حاشیه ای بر بخش فقه الروضه البهیه است بر لمعه
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۴
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ مختلف، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان