احکام حیض قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق و نسخ قرن۱۳ و ۱۴ق جلد مقوائی با روکش تیماج زمینه کاغذی کاغذ فرنگی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۲
پدید آورندگان : زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : طهارت (فقه)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ی عطف میشن مقوایی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان