حجیة ظواهرالکتاب و الخبر المتواتراللفظی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط شکسته نستعلیق قرن۱۳ و ۱۴ جلد مقوائی با روکش تیماج و زمینه جلد کاغذی کاغذ فرنگی بخشی از کتاب لمعه درباره اسناد و ادله است
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۴۸۲/۰۰۳
پدید آورندگان : زین الدین بن علی، شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : ادله (فقه)
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۳) تا قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ هندی، مقوائی با روکش چرم،
تکنیک : دست نویس، فرنگی نخودی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان