القوانین المحکمة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی و نیلی آهارمهره جلد تیماج مشکی اندرون جلد میشن قهوه ای نسخه حاضر، رساله ای درباره اصول فقه شیعی است شامل دو جلد که ابوالقاسم بن حسن گیلانی قمی آن به عربی تالیف نموده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی (مولف)
موضوع اثر : اصول فقه شیعه -- قرن ‎۱۲ق
تاریخ خلق : ۵ رجب ۱۲۲۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی و نیلی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، چرم تیماج مشکی، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان