مفاتیح الشرایع فترت زندیه تا قاجاریه

نظر شما:

خط نسخ کاغذ فرنگی نخودی جلد تیماج قهوه ای دارای ترنج و سرترنج با نقوش گل و برگ ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۰۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف) محمدتقی‌بن عبدالرحیم رویانی کجوری (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۲۰۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی، نیلی
جنس : کاغذ فرنگی آهارمهره ته‌نقش‌دار، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، فرنگی آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خط نسخ, تهران