تهذیب الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام افشاریه

نظر شما:

تألیف شیخ محمّد بن حسن طوسی (۳۸۵-۴۶۰ق) در سال ۴۱۳ق. نخستین تألیف شیخ طوسی و یکی از کتب اربعهٔ معتبرهٔ حدیث در میان شیعهٔ امامیّه که مورد مراجعه و مأخذ احکام شرعیّه است و خود گزارشی بر «المقنعه» استادش شیخ مفید (ف:۴۱۳ق) است. این اثر مشتمل بر ۳۹۳ باب و شامل ۱۳۵۹۰حدیث است که در ۲۱ کتاب و ۷ جزء تنظیم شده است. روش مؤلّف چنین بوده که دلیل هر مسئله را ذکر نموده و سپس به اخبار معارضه و جمع تأویل آنها پرداخته و به سلسلهٔ مشیخه و اسانید کتاب مذیّل داشته است. نسخ ۲۷ جمادی الاوّل ۱۱۵۶ق، عناوین و نشان و برخی اسامی به شنگرف، در ظهر نسخه مُهر بیضی شکل با سجع «امین التجار» در وسط و عبارت MIRZA MOHAMED SHIRAZI * BOMBAY* در حاشیهٔ بیرونی مُهر موجود است، دارای حواشی با رمز «م د»، برخی اوراق وصّالی شده، کاغذ ترمهٔ هندی آسیب دیده، ۵۱۶ برگ، ۳۰ سطری، بدون رکابه، قطع رحلی کوچک، جلد میشن سرخ آسیب دیده با حاشیهٔ ضربی و عطف میشن قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۸۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : حدیث
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۲۷ جمادی‌الاول ۱۱۵۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر)
اهداکننده : آیت الله سید موسی شبیری زنجانی
برچسب‌ها : افشاریه, حدیث
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان