نقشه GIS ایران و کشورهای همسایه

نظر شما:

نقشه طبیعی بخشی از ایران ،عراق، ارمنستان و آناتولی تا دریای مدیترانه چاپ سنگی، دارای پاسپارتوی کرم رنگ مجدول شنگرف و طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۰۱
پدید آورندگان : یوهان نیوبری (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک