نقشه آسیای مرکزی و روسیه

نظر شما:

نقشه طبیعی آسیای مرکزی و امپراطوری روسیه ، (ترسیم شده توسط Giovanni Antonio Magini در سال ۱۵۹۷ م) به خط لاتین کاغذ کرم رنگ با پاسپارتوی چرم مشکی و استفاده از رنگ زرد و سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۰۶
پدید آورندگان : (Giovanni Antonio Magini) (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۵۹۷ میلادی (قرن ۱۶)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک