نقشه اطراف تهران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نقشه اطراف تهران، ترسیم شده توسط شعبه نقشه براداری دایره عملیات ارکان حرب کل قشون به دستور سردار سپه در چاپخانه مروی به سال ۱۳۰۲ش در تهران دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از قهوه ای کمرنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۹۶
پدید آورندگان : چاپخانه مروی (انتشارات)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۳۰۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۵۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان