آگهی پهلوی

نظر شما:

آگهی اوقات کار نمایندگی بانک ملی بهبهان از اول آباد ۱۳۱۸ تا ۱۵ بهمن ۱۳۱۸ دارای کاغذ نخودی رنگ و فاقد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۷۳۵
موضوع اثر : آگهی اوقات کار شعبه بانک ملی بهبهان
تاریخ خلق : ۳۰ مهر ۱۳۱۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : غلامرضا صحاحی
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان